Yıldız Teknik Üniversitesi ŞEHİDE TÜRKAN TÜRKMEN TEKİN Yurtları Başvuru Formu
!!! ÖNEMLİ !!!
ÖSYM Sonuç Belgesinde herhangibir yurda yerleştirilen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Formda belirtilen bütün maddeleri eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.
(Bu form ile elde edilen kişisel bilgiler gizli tutulacaktır.)
Kayıtlarda sadece İstanbul dışı öğrenciler değerlendirilecektir. (Kayıt kontenjanı 30 kişidir)

A. KİŞİSEL BİLGİLER
Soyadı: Doğum Yılı, Yeri: Telefon No:
Adı: Öğrenci No: (Yoksa boş geçiniz) Fakülte / Bölüm:
Sınıfı: (Hazırlık Sınıfı için HAZ yazınız) Genel Not Ortalamanızı Belirtiniz:
Hazırlık - 1. Sınıftayım   2.00 - 2.50   2.51 - 3.00   3.01 - 3.50   3.51 - 4.00
 1.Cinsiyetiniz: 2.Uyruğunuz:
  Kız    T.C.   Yabancı   
 3.Öğrenim Tipi:
  1.Öğrenim    2.Öğrenim
 4.Fiziksel Özürünüz veya Sağlık Sorununuz Varmı (%40 ve Üzeri)?
  Hayır, yok.   Evet, Var (Belirtiniz)   
 5.Aile İkametgah Adresi: En Fazla 200 karakter uzunluğunda olmalıdır.
 Aile Tel No:        İkamet Durumu:   Kirada     Kendi Evi
 6.Mezun Olduğunuz Lise :
  Devlet Parasız Yatılı   Devlet Lisesi   Anadolu Lisesi   Özel Lise
 7.Öğrenim Sırasında Burs Alıyor musunuz ?
  Hayır   Evet   |     Evet İse Miktarı:   100 - 200 TL   200 - 400 TL    400 TL Üzeri
 Burs Aldığınız Kurumlar :  
 8.Öğrenim Sırasında Yurtta Kaldınız mı ?
  Hayır   Evet    
 Ayrılış Nedeniniz ?  
 9.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce yapılan yardımlardan yararlanıyor musunuz?
  Hayır   Evet
 10.Sosyal Hizmetlere Bağlı Bir Yurtta Kaldınız mı?
  Hayır   Evet
B. AİLEYE AİT BİLGİLER
 11.Anne ve Baba Durumu :
  Birlikte   Ayrılar   Baba Hayatta Değil   Anne Hayatta Değil   Anne veya Baba Şehit   Anne veya Baba Gazi
  Diğer  
 12.Aile Reisinin Bakmakla Yükümlü Olduğu Fert Sayısı :
  2   3   4'den fazla   
 13.Ailede Okuyan Kardeş Sayısı :
  Yok   1   2   3   4'den fazla   
 14.Babanızın İş Durumu (Görev Tanımını Yapınız) :
 Özel Sektör
 Serbest Meslek
 Devlet Memuru
 Emekli  Emekli Sandığı   Sosyal Sigortalar   Bağkur
 İşsiz
 15.Annenizin İş Durumu (Görev Tanımını Yapınız) :
 Özel Sektör
 Serbest Meslek
 Devlet Memuru
 Emekli  Emekli Sandığı   Sosyal Sigortalar   Bağkur
 Ev Hanımı
 16.Ailenin Aylık Toplam Geliri :
  0 - 1.700 TL   1.701 - 2.000 TL   2.001 - 2.500 TL   2.501 - 3.250 TL   3.251 - 4.000 TL   4.001 TL ve Üzeri
 17.Sizin, Anne ve Babanızın üzerine kayıtlı konut sayısı :    (Yoksa 0 yazınız)
 18.Sizin, Anne ve Babanızın üzerine kayıtlı işyeri sayısı :    (Yoksa 0 yazınız)
 19.Sizin, Anne ve Babanızın üzerine kayıtlı araçların sayısı :    (Yoksa 0 yazınız)
C. ÖZEL DURUMUNUZ
 20.Kredi ve Yurtlar Kurumuna Yurt Müracaatında Bulundunuz mu ?
  Evet   Hayır    K.Y.K Listesinde Kaçıncı Sıradasınız ?     (Bilmiyor yada yeni müracaat ettiyseniz 0 giriniz)
 21.Belirtmek İstediğiniz Özel Bir Durumunuz Varmıdır ?
  Hayır, Yok   Evet (Belirtiniz.)    
 

BU BAŞVURUDA VERİLEN BÜTÜN BİLGİLERİN DOĞRULUĞU ARAŞTIRILACAK, YANLIŞ YADA EKSİK BİLGİ VEREN ÖĞRENCİLERE SAĞLANMIŞ OLAN HAKLAR GERİ ALINACAK VE HAKLARINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILACAKTIR.

 22.T.C. Kimlik No:   YUKARIDA VERDİĞİM BİLGİLER DOĞRUDUR  
 Güvenlik Kodu Doğrulaması :          (Resimdeki kodu büyük harf ile giriniz)
     Form Penceresini Kapat