DUYURULAR
Katkı Payı - Öğrenim Ücretleri Hakkında Klavuz
11.12.2013

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

“Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları İle İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar”  Her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.

 

1-      ÖĞRENCİ KATKI PAYI ÖDEMESİ YAPMAYACAK ÖĞRENCİLERİMİZ

 

·         Lisans 1–8 yarıyıl öğrencileri

·         Ön Lisans 1–4 yarıyıl öğrencileri

·         Lisansüstü Yüksek Lisans 1–4 yarıyıl öğrencileri

·         Lisansüstü - Doktora 1–8 yarıyıl öğrencileri

·         Derslerini tamamlamış stajı kalmış öğrenciler (öğrenci belgesi alma talebinde ödeme yapılacaktır.)

·         Şehit-Gazi Çocukları

·         Araştırma Görevlileri

·         Yabancı Öğrenci Sınavı ile gelen Mavi Kart sahipleri ( program süreleri içerisinde olanlar)

·         Yabancı Öğrenci Sınavı ile gelip, T.C. uyruklu olup, ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç   yabancı bir ülkede tamamlayanlar ( program süreleri içerisinde olanlar)

·         Yabancı Öğrenci Sınavı ile gelip, T.C. uyruklu olup, ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar ( program süreleri içerisinde olanlar)

·         ***Normal öğrenim süresinde olan Af öğrencileri ( I. Öğretim öğrencileri )

 

                                                      

     

     2-  ÖĞRENCİ KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZ

 

·         1.Öğretim Lisans 9.yarıyıl ve yukarısı öğrenciler

·         1.Öğretim Ön Lisans 5. yarıyıl ve yukarısı öğrenciler

·         Lisansüstü Yüksek Lisans 5. yarıyıl ve yukarısı öğrenciler

·         Lisansüstü - Doktora 9. Yarıyıl ve yukarısı öğrenciler

·         2.Öğretim öğrencileri

·      Yabancı Uyruklu öğrenciler

·         Özel öğrenciler

·         *** Normal öğrenim süresini aşmış olan I.öğretim ve II. öğretim Af öğrencileri

 

 

    

 

      *** Af kanunu ile kaydı açılan öğrencilerimizin intibaklarının yapıldığı dönemler esas alınmaktadır.

             ( İntibak dönemlerinizi intibak çizelgenizden veya USİS-GSİS sisteminden kontrol edebilirsiniz.)

            

3-  KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİNİ SÜRESİNDE ÖDEMEYENLER HAKKIND YAPILACAK İŞLEMLER VE KAYIT YENİLEME

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya yenileme sıralarında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili fakültelerce kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemezler.

            Kayıt yenileme işlemi Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılmak zorundadır. Kayıt yenileme işlemi yapılmayan her yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılır.

Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler o yarıyıl öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

4-   İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN I.ÖĞRETİM KATKI PAYI ÖDEMESİ   

                                          ( % 10 BAŞARI SIRALAMASI)                                       

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde 10'a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler. .

 

5- GEÇİŞ YAPANLARIN KATKI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Vakıf yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Üniversitemiz I.öğretim programlarına geçiş hakkı kazanan öğrencilerimiz program süreleri sonuna kadar katkı payı ödemesi yapmayacaklardır. Program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden Bakanlar kurulunca belirlenen tutarlar kadar öğrenci katkı payı alınacaktır. II. öğretim programlarına geçiş yapan öğrencilerimiz II. öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenim ücretlerini ödemek zorundadırlar.

 

 Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerimiz,

 

I.öğretim programlarından I.öğretim programlarına geçiş hakkı kazanan öğrencilerimiz program süreleri sonuna kadar katkı payı ödemesi yapmayacaklardır. Program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden Bakanlar kurulunca belirlenen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ödeyeceklerdir..

 

II. öğretim programlarına geçiş yapan öğrencilerimiz II. öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenim ücretlerini ödemek zorundadırlar.

 

      II. öğretim programlarından II. öğretim programlarına ‘a girerek geçiş yapan öğrencilerimiz geçiş hakkı kazandıkları yarıyıl için I.öğretim katkı payı alınacaktır.

II. Öğretim programlarından I.öğretim programlarına geçiş yapan öğrenciler,  II. öğretim ücretini ödemeye devam edeceklerdir..

I.Öğretim programlarından II. Öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, II. öğretim için belirlenen ücreti ödemek zorundadırlar.

 

6-  YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK KATKI / ÖĞRENİM ÜCRETİ

     Üniversitemizde kayıtlı veya yeni kayıt yaptıracak olan yabancı uyruklu öğrencilerimiz birinci öğretim öğrencilerinin ödemiş olduğu katkı payının 3 katı fazlası katkı payı ödeyeceklerdir.

 

Yabancı Öğrenci Sınavı ile gelen Mavi Kart sahipleri ( program süreleri içerisinde olanlar) katkı  payı ödemeyeceklerdir.

 

Yabancı Öğrenci Sınavı ile gelip, T.C. uyruklu olup, ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç      yabancı bir ülkede tamamlayanlar ( program süreleri içerisinde olanlar) katkı  payı ödemeyeceklerdir.

 

 

Yabancı Öğrenci Sınavı ile gelip, T.C. uyruklu olup, ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar ( program süreleri içerisinde olanlar) katkı  payı ödemeyeceklerdir.

 

 

 

 7-  ENGELLİ ÖĞRENCİLER 

 

     Engelli Öğrencilerden, engelli ölçütü sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik uyarınca öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarından engelli oranı kadar indirim yapılarak öğrenim ücreti alınacaktır. (Belgelerin aslının getirilmesi gerekmektedir.)

 

    8- ÇİFT ANADAL PROGRAMINA DEVAM EDENLER

 

ANADAL     

  ÇAP

 

 

I.öğretim        

I.öğretim

Öğrenci her iki dalında da öğrenim süresinde ise katkı payı ödemez. Anadal süresinde mezun olmadı ise I.öğretim katkı payı ücreti ödemeye başlar. Anadalı bitirdiğinde ÇAP da normal öğrenim süresinde ise katkı payı ödemez. ÇAP da öğrenim süresini uzattı ise I.öğretim katkı payını öder.

I.öğretim        

II. öğretim

Öğrenci Anadalında öğrenim süresi boyunca harç ödemez. Anadal öğrenim süresini aşıyorsa I.öğretim katkı payı ücreti öder.

Anadalı bitirdikten sonra, ÇAP da II. öğretim öğrenim ücreti öder.

II. öğretim        

I.öğretim

Öğrenci Anadalında öğrenim süresi boyunca II. öğretim öğrenim ücretini öder. Anadal öğrenim süresini aşıyorsa II. öğretim ücreti

ödemeye devam eder. Anadalından mezun olduktan sonra, ÇAP da öğrenim süresi içinde harç ödemez. ÇAP da öğrenim süresini aşıyorsa I.öğretim katkı payı öder.

II. öğretim         

II. öğretim

Öğrenci Anadalında ve ÇAP da öğrenim süreleri boyunca II. öğretim öğrenim ücretini öder.

 

İkinci bir lisans (ÇAP) programına devam eden öğrencilerden, ikinci lisans programı için katkı payı alınmaz. ÇAP yapan öğrenciler birinci lisans programından mezun olmaları durumunda ikinci lisans programı için program süresi içinde mezun olmadı ise katkı payı / öğrenim ücreti ödemeye devam ederler.

 

 

   9-  ÖZEL ÖĞRENCİ  ( ÖNLİSANS-LİSANS-LİSANSÜSTÜ)

 

DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA KAYITLI ÖĞENCİLERİN KATKI PAYI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 

            Yurt içinde herhangi bir devlet üniversitelerinde kayıtlı olup program sürelerinde olan I.öğretim öğrencileri katkı payı ödemesi yapmayacaklardır. Program süreleri aşmış olan I.öğretim öğrencileri ve II.öğretim programlarında öğrenimlerine devam eden öğrenciler katkı payı / öğrenim ücretlerini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarına ödeyeceklerdir.

            Yurtdışı ve yurt içinde herhangi bir vakıf / özel üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler YTÜ öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı tutarının  (ders alacağı yarıyılın ) 2 katı fazlası ödeme yapacaklardır.

    

 

BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA KAYITLI OLMAYAN (MEZUN) ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 

            Yurt içinde herhangi bir devlet üniversitesinden mezun olup üniversitemizden ders alacak olanlar YTÜ öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı / öğrenim ücretlerini ( ders alacağı yarıyılın ) ödeyeceklerdir.

 

            Yurtdışı ve yurt içinde herhangi bir vakıf / özel üniversitelerden mezun olan öğrenciler YTÜ öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı / öğrenim ücretinin  (ders alacağı yarıyılın ) 2 katı fazlası ödeme yapacaklardır.

 

           Yabancı uyruklu olup, Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan veya devam eden öğrenciler, YTÜ öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı / öğrenim ücretinin  (ders alacağı yarıyılın ) 3 katı fazlası ödeme yapacaklardır.

 

           Özel öğrenci katkı payı / öğrenim ücretleri her yıl YTÜ Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.                  

   

UYRUK

KAYIT DURUMU

KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİ BİLGİSİ

T.C. Uyruklu

Devlet Üniversitelerinden mezun olanlar                                                           

Ders alacağı yarıyılın katkı payı miktarı

Vakıf - Yurt Dışı Üniversitelerinde kayıtlı olan veya mezun olanlar

Ders alacağı yarıyılın 2 katı

Yabancı Uyruklu

Devlet Üniversitelerinden mezun olanlar                                                           

Ders alacağı yarıyılın 3 katı

Vakıf  - Yurt Dışı Üniversitelerinde kayıtlı olan veya mezun olanlar

Ders alacağı yarıyılın 3 katı

 

    

 

10- ŞEHİT –GAZİ ÇOCUKLARI

 

       Şehit ve Gazi Çocuğu olduğunu askerlik şubelerinden veya emniyet müdürlüklerinden alacakları belge ile beyan edenler katkı payı / öğrenim ücreti ödemezler.(Belgelerin aslının getirilmesi gerekmektedir.)

11-  İLİŞİK KESME

     Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

     Kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak isteyen veya mezun olanların ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur. İlişik kesme işlemlerini tamamlamayan öğrencilere diploma veya dosyalarında herhangi bir belge verilmez.

12- YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPAN PROGRAMLAR

    

      Yabancı dille öğretim yapan programlarda kayıtlı olan öğrencilerimizden öğrenim ücreti bir buçuk katı fazla alınır.

 

13- ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

 

      Devlet yükseköğretim kurumlarında görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören  

       araştırma görevlileri katkı payı ödemesi yapmayacaklardır.

    

       İkinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti

       öderler.

 
>> Tüm Duyurular