DUYURULAR
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ (KZÖ) ÇALIŞMA BAŞVURUSU SONUÇLARI
16.10.2017

   

 

    2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak asil listede ismi açıklanan öğrencilerimiz, Y.T.Ü. kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma usul ve esasları yönergesine göre yerleşecekleri birimlere 23.10.2017 tarihine kadar istenen evraklarla birlikte başvurabileceklerdir. Görevlendirmeler birimler tarafından yapılacaktır.

 

    23.10.2017 tarihinden sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

YTÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

 

YTÜ Senatosunun 15.03.2012 gün ve 03 sayılı toplantısının 05 sıra sayılı karar eki madde 6

 

 • Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler.
 •  
 • Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 2. ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÖCRETİ yatırmış kayıtlı öğrenci olmak.
 •  
 • Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
 •  
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
 •  
 • Not ortalaması en az 2.00 olmak. (Hazırlık, 1.sınıf, yatay ve dikey geçiş  öğrencilerinin not ortalaması değerlendirmesi 1. yarıyıl sonunda yapılır. Not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrencilerin çalışma sözleşmeleri feshedilir.)
 •  
 • Disiplin cezası almamış olmak. (çalıştırılacak birimlerce belgelendirilecektir)
 •  
 • Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe, sahip olmak.
 •  
 • Yetim maaşı ve nafaka hariç asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
 •  
 • Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle daha önce sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

 

 

İSTENEN EVRAKLAR

 

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 

- Öğrenci belgesi,

 

- 1 adet fotoğraf,

 

- Transkript ,

 

- Banka hesap numarası (İş Bankası),

 

- FR-425-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi

 

- FR-426-Beyan ve Taahhütname Formu(Kısmi Zamanlı Öğrenciler)

 

 

 

 

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

 

 Kısmi Zamanlı Öğrenci Asil Liste

 FR-425-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi 

 FR-426-Beyan ve Taahhütname Formu(Kısmi Zamanlı Öğrenciler)

 

 

 

 

>> Tüm Duyurular