DUYURULAR
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ (KZÖ) ÇALIŞMA BAŞVURULARI
30.09.2019

 

 

Üniversitemiz birimlerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. maddesi uyarınca kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerin, aşağıda bağlantı adresi verilen başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra kendi fakültenizin öğrenci işleri biriminden temin edeceğiniz öğrenci belgesi ve transkript ile (KZÖ çalıştıracak birimin istemesi halinde başvuru formunun 3. bölümde 3.1 için ‘Diğer’, 3.2 için ‘5.501’ ve üzeri, 3.3 için ‘Hayır’, 3.4 için ‘Hayır’, 3.5 için 0 (sıfır, yok) seçenekleri dışındaki belgeler ) birlikte çalışmak istedikleri birime 30 Eylül-09 Ekim 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. İstenildiği halde teslim edilmeyen belgelerin karşılık puanları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

   Her bir öğrenci sadece tek bir birime başvuru yapabilecek olup, YTÜ. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma usul ve Esasları Yönergesindeki” koşulları sağlamayanlar ile gerçeğe aykırı bilgi ve belge veren veya sonradan tespit edilen başvurular iptal edilerek ayrıca gerçeğe aykırı bilgi ve belgeden dolayı disiplin soruşturması açılabilecektir. Genel koşulların sağlanması tek başına yerleştirme için yeterli olmayıp ayrıca birimlerin tercih koşullarının da sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda tercih yapılırken başvuru koşullarının dikkatlice okunması gerekmektedir.

Kısmi zamanlı öğrenciler haftada en fazla 15 saat süreyle çalıştırılabilecek olup, çalışma karşılığında ön lisans ve lisans öğrencileri için 6 TL/saat-kişi, Lisansüstü öğrencileri için 7 TL/saat-kişi brüt ücret hesaplanacaktır. Başvuru sonuçları değerlendirme sonrası Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca ilan edilecektir. 

Öğrencilerimize ilanen duyurulur

 

Genel Koşullar:

a) Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde katkı payını yatırmış kayıtlı öğrenci olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde (Tam veya yarı zamanlı  (part - time)  sigortalı bir işte çalışıyor ve en az asgari ücret düzeyinde (2019 için 2.020,90 TL) bir ücret alıyorsanız kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazsınız.) gelire sahip olmamak,

ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

e) Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

f) Not ortalaması en az 2,00 olmak. (Hazırlık, 1. sınıf, yatay ve dikey geçiş öğrencilerinin not ortalaması değerlendirmesi 1'inci yarı yıl sonunda yapılır. Not ortalaması en az 2,00 olmayan öğrencilerin çalışma sözleşmeleri feshedilir.)

g) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak. Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

 

 

KZÖ Çalıştırılacak Birimler ve Koşulları için tıklayınız…

 

 

Başvuru Formu için Tıklayınız…

 

 

Doldurduğunuz Başvuru Formunu Tekrar Yazdırmak için Tıklayınız…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Tüm Duyurular